Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Skierniewicach

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 591564
 • Do końca roku: 16 dni
 • Do wakacji: 188 dni
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. REKRUTACJA

REKRUTACJA

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym

prowadzimy rekrutację:

 

 • do grup przedszkolnych /dla dzieci autyzmem lub z umiarkowanymi znacznym stopniem niepełnosprawności/

 

 • do zespołów rewalidacyjno - wychowawczych /dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, wydane przez zespoły orzekające przy poradniach psychologiczno - pedagogicznych/

 

 • do klas I-VII Szkoły Podstawowej /dla dzieci z autyzmem lub z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności/

 

 • do klas II i III Gimnazjum /dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności/

 

 • do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy /dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności/

 

 • do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia

 

 

Jakie dokumenty  potrzebne są, aby zapisać się do szkoły?

O przyjęcie mogą ubiegać się dzieci i młodzież posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

 

Jesteśmy przygotowani na objęcie opieką i terapią dzieci, które poza niepełnosprawnością intelektualną mają niepełnosprawności sprzężone /dodatkowo np. z niepełnosprawnością ruchową , autyzmem/

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

O przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.

 • Prowadzimy nabór w zawodach:
 • - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • kucharz
 • - koszykarz - plecionkarz
 •  

INTERNAT

 W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym funkcjonuje internat dla uczniów spoza Skierniewic. Pobyt w internacie jest bezpłatny. Rodzice ponoszą jedynie koszty związane z wyżywieniem.