Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Skierniewicach

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 591558
  • Do końca roku: 16 dni
  • Do wakacji: 188 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. OŚRODEK
  3. Historia

Historia

HTML clipboard

1961r - początek szkolnictwa specjalnego w Skierniewicach - w Szkole Podstawowej nr 6 powstały dwie klasy specjalne, w których naukę rozpoczęło 30 dzieci(dyrektor szkoły podstawowej -Melania Frątczak)


1963r- początek istnienia placówki - dzieciom  klas specjalnych przekazano  budynek przy ulicy Batorego


1969r - powstaje internat, a wraz z nim szkoła przekształca się w Państwowy Zakład Wychowawczy.


1973 r -kierowanie placówką obejmuje p. Janina Szafrańska( do 1975r.)  dyrektor szkoły podstawowej - Melania Frątczak)


1975 r -funkcję obejmuje p.Jan Stefański( do 1977r.)  dyrektor szkoły podstawowej - Melania Frątczak, kierownik internatu- Maria Grochulska


 1976r - utworzono pierwszą klasę zawodową o profilu krawieckim, dając tym samym początek szkole zawodowej.


1977r -dyrektorem zakładu zostaje p. Melania Frątczak( do 1991r.)

 dyrektor szkoły podstawowej- Jadwiga Wilczyńska, następnie Danuta Kowalczyk dyrektor szkoły zawodowej - Helena Żaczek

 kierownik internatu - Maria Grochulska


1979r - ma miejsce uroczystość nadania placówce imienia Janusza Korczaka i wręczenie sztandaru, zmienia się również nazwa na Państwowy Ośrodek Szkolno- Wychowawczy( nazwa funkcjonuje do 1984r ).


1991.01.01- funkcję dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego obejmuje Jolanta Kołodziejska wicedyrektorzy- Danuta Kowalczyk, Iwona Zagaja       ( do2001r).


01.09.1995r - uczniowie naszego ośrodka rozpoczynają naukę w nowym budynku przy ulicy Nowobielańskiej 100.

W ośrodku funkcjonują:

 - przedszkole specjalne

 - szkoła podstawowa

 - szkoła zawodowa o kierunkach:

                 * krawiec odzieży lekkiej damskiej

                 * ogrodnik

                 * plecionkarz wyrobów wiklinowych


1995/96r - zostają oddane gabinety lekarski i stomatologiczny.

                 

 01.09.1997r- do istniejących struktur ośrodka włączono:

 - szkołę podstawową dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym

 - zespół rewalidacyjno- wychowawczy dla wychowanków z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

 - oddziały przyszpitalne szkoły podstawowej specjalnej ( dla dzieci przewlekle chorych).

 

 1998/99r  - ten rok szkolny niesie kolejne zmiany, które dotyczą głównie szkoły zawodowej. Obok istniejących już kierunków powstała klasa o specjalności kucharz

i wielozawodowa. 

 Powstaje również drugi zespół rewalidacyjno - wychowawczy.

Decyzją władz zwierzchnich wyłączono ze struktury ośrodka oddziały przyszpitalne.

Obecny rok szkolny jest szczególnie trudny dla placówki, gdyż przygotowujemy się do reformy systemu edukacji.

 

1999/2000r - wdrażamy reformę oświaty. Powstaje gimnazjum jako trzeci etap edukacyjny. Szkoła Podstawowa sześcioletnia jako drugi etap edukacyjny.

 

 2001-2003r - nasza szkoła realizuje projekt w ramach programu Socrates-Comenius zatytułowany: ,,Wdrażanie umiejętności życiowych i zawodowych młodym ludziom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"

 

05.2002r - po raz pierwszy odbył się odbył się egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

 

1.09.2002r - klasy pierwsze rozpoczynają naukę w zreformowanej szkole zawodowej.    

 

27.04.2006r - decyzja Rady Miasta w sprawie  utworzenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 

1.10.2006r - funkcję dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego obejmuje

                     Ewa Szydłowska,

                     wicedyrektorem jest nadal Danuta Kowalczyk


01.09.2008r - funkcje wicedyrektora obejmuje mgr Justyna Woźniak


1.03. 2009r. - funkcję drugiego wicedyrektora ośrodka powierzono Jerzemu Siatkowskiemu.


2010/2011- budynek Ośrodka zostaje poddany termomoderniacji.

 

01.09.2010 r. -w przedszkolu powstaje oddział dla dzieci z autyzmem.

 

 

02.2011r.     - w strukturach ośrodka powołano Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka


01.09.2016 r. - Funkcję dyrektora SOSW w Skierniewicach oejmuje

                         pani mgr Małgorzata Karbowiak

                         Wicedyrektorami zostały panie:

                         mgr Iwona Zagaja i mgr Bożena Wiercioch