Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Skierniewicach

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 591553
  • Do końca roku: 16 dni
  • Do wakacji: 188 dni

O Ośrodku

       Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach jest placówką oświatową o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

W skład ośrodka wchodzą: - przedszkole,

                                       - szkoła podstawowa,

                                       - szkoła branżowa,

                                       - szkoła przysposabiająca do pracy,

                                       - zespoły rewalidacyjno- wychowawcze dla wychowanków

                                         z upośledzeniemw stopniu głębokim, 

                                       - zespoł wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

                                       - internat.

 

 

Jesteśmy placówką dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

- lekkim,

- umiarkowanym,

- znacznym,           

- z niepełnosprawnością sprzężoną,

- z autyzmem.

 

 

 

 

       Ośrodek jest placówką mocno związaną ze środowiskiem lokalnym. Systematycznie diagnozuje jego potrzeby i oczekiwania w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, ofertę edukacyjną dostosowuje do rozpoznanych potrzeb edukacyjno- wychowawczo- rewalidacyjnych środowiska lokalnego.

      

       W 2009r. został powołany zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a w 2011 pierwszy oddział przedszkolny dla dzieci z autyzmem.

      

       W ośrodku prowadzone są nowoczesne terapie:

- trening metodą „EEG BIOFEEDBACK”,

- trapia metodą ”TOMATISA”,

- logopedia,

- neurologopedia,

- rehabilitacja,

- sensoryczna integracja,

- hipoterapia i inne.

 

Nasza placówka to prawdziwa kuźnia talentów osób niepełnosprawnych:

 

  • Twórczość plastyczna uczniów ośrodka została doceniona w ponad 20 konkursach na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym (m.in. Ogólnopolski Konkurs Malarski im. T. Ociepki w Bydgoszczy, Międzynarodowe Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, Ogólnopolskie Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej w Skierniewicach).
  • Uczniowie zgromadzili około 250 nagród i wyróżnień. Prace były prezentowane w wielu miastach m.in. w Szczecinie, Białymstoku, Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy ( Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego), Toruniu ( wystawa indywidualna SOSW w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka), Krakowie ( Pałac Sztuki), Łodzi Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Klęska –Powódź czy Huragan ,Straż Pożarna Ci Pomaga” w Łodzi – 2012 r- III

 

  • Uzdolnienia wokalne: wyróżnienie specjalne Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika za bogatą prezentację sceniczną podczas XVI-tej Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji  „OSPAR”, w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, I miejsce w „Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi -2011r.

 

  • W Ogólnopolskim programie i konkursie „Jedz smacznie i zdrowo” uczniowie gimnazjum wygrali Interaktywną  tablicę multimedialną.