Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Skierniewicach

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 555783
  • Do końca roku: 101 dni
  • Do wakacji: 273 dni

KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA

Zajęcia  komunikacji alternatywnej przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z trudnościami w porozumiewaniu się       z pomocą mowy .  Celem terapii jest rozwijanie umiejętności komunikowania z wykorzystaniem środków pozawerbalnych (gestów,  znaków graficznych, pisma), wpieranie rozwoju mowy dźwiękowej, uczenie zachowań niezbędnych w skutecznym komunikowaniu z otoczeniem. Uczestnicy tych zajęć  korzystają z różnorodnych  pomocy – tablic i książek komunikacyjnych, komunikatorów oraz komputerów ze specjalistycznym oprogramowaniem do komunikowania .