Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Skierniewicach

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 591547
  • Do końca roku: 16 dni
  • Do wakacji: 188 dni

ARTETERAPIA

 

       Arteterapia inaczej terapia prze sztukę jest metodą pracy z uczniem wspierającą jego rozwój emocjonalny      i społeczny. 

      Podczas zajęć stosowane są techniki plastyczne o szerokiej różnorodności. Uczestnik zajęć w trakcie ich trwania ma możliwość: wyrażania swoich potrzeb i emocji, wypowiadania się na tematy, które go frapują (sytuacje ze szkoły, domu itp.), nawiązania niewerbalnego dialogu z prowadzącym oraz współuczestnikami zajęć. Dzięki tym zajęciom może: samodzielnie podejmować decyzje i eksperymentować, odreagowywać i relaksować się, a także przeżywać radość w trakcie odbioru i tworzenia sztuki.

Atreterapia odgrywa dużą rolę w usprawnianiu psychoruchowym. Uczeń  poprzez wykonywanie rozmaitych czynności doskonali swoje umiejętności manualne oraz ruchowe.

Zajęcia  arteterapii odbywają się w pracowniach:

  • ·         Malarskiej,
  • ·         Wikliny,
  • ·         Gliny,
  • ·         Filcu i różnych technik.